Wie is Ingrid

Persoonlijke gegevens
Naam:
Ingrid
CLAES

Adres:
Stwg op Kortenaken 70
3450 Geetbets
Geboortedatum: 
14/04/1968
Geboorteplaats: 
Hasselt
Gezinssituatie: 

Gehuwd met Filip Roosbeek en mama van Lieke en Lotte

Professionele bezigheden: 
Stafmedewerker en verantwoordelijke CADO bij Landelijke Thuiszorg
Contactgegevens
Telefoonnummer: 
+32 (0)11 58 10 20
GSM: 
+32 (0) 497 42 71 76
Politieke mandaten
Provincieraadslid van oktober 2000 tot 2018
Gemeenteraadslid en fractieleider
Schepen van 2007 tot 2012
was voordien 12 jaar gemeenteraadslid
was 2 jaar federaal parlementslid (2008-2009)
Ere-provincieraadslid
Waar sta ik voor & waar ga ik voor

 Ingrid Claes is geboren te Hasselt op 14 april 1968. Zij is de oudste van vier kinderen. Samen met zus Ann en broers Peter en Philip was er altijd leven in huis. Moeder van Ingrid, Greta Joris is jarenlang als zelfstandige actief geweest (winkel) en vader Henri stond in het onderwijs (Technicum te Sint-Truiden).

Na haar middelbare studies is Ingrid, uit interesse voor de samenleving, politieke en sociale wetenschappen gaan studeren aan de KUL te Leuven. In haar licentiejaren koos Ingrid voor de afdeling politieke wetenschappen. In 1991 behaalde zij haar licentiaatsdiploma.

In 1992 stapte Ingrid in het huwelijksbootje met Filip Roosbeek. De Limburgse Ingrid kwam zich vestigen in de Vlaams-Brabantse gemeente Geetbets.  In 1998 werd Ingrid mama van dochter Lieke en in 2005 van dochter Lotte.

In 1994 zette Ingrid haar eerste stappen in de politiek. Zij werd plaatselijk CVP jongeren-voorzitter en nam in 1994 met succes deel aan de gemeenteraads-verkiezingen. Met 452 voorkeursstemmen werd Ingrid rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid. Voor de provincieraadsverkiezingen behaalde Ingrid vanop de zesde plaats in het district Tienen 2.573 voorkeursstemmen. 

In 1995 nam Ingrid deel aan de parlements-verkiezingen. Op de derde plaats van de kamerlijst behaalde Ingrid 7.442 voorkeursstemmen, waardoor ze op de strijdplaats bijna de derde zetel voor het arrondissement Leuven binnenhaalde.

In oktober 2000 werd Ingrid opnieuw verkozen in de gemeenteraad (met 513 voorkeursstemmen) en werd ze vanop een derde plaats rechtstreeks verkozen voor de provincieraad. Het aantal stemmen dat ze behaalde in het district Tienen, liep op tot 4.491 voorkeurstemmen.

In 2003 stond Ingrid eveneens op de derde plaats van de Kamerlijst voor het arrondissement Leuven. Ze behaalde maar liefst 11.295 stemmen waarvan 9992 voorkeursstemmen.

Tijdens de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 behaalde Ingrid 625 voorkeursstemmen voor de gemeente en 5288 voorkeursstemmen voor de provincie.  Op 1 december 2006 legde ze de eed af als provincieraadslid, waar ze ook het secretarisambt op zich nam,  en werd ze op 2 januari schepen te Geetbets.

Bij de laatste parlementsverkiezingen op 10 juni 2007 wist Ingrid vanop de 2e opvolging voor de kamerlijst  8924 voorkeurstemmen te behalen. Dit resultaat was goed voor een 9e plaats in de rangschikking van de lijst van voorkeurstemmen in de kieskring Leuven.

Ingrid Claes legde op 22 maart 2008 de eed afgelegd als CD&V-Kamerlid. Ingrid volgde Carl Devlies op, die staatssecretaris werd. Ingrid was in de Kamer van Volksvertegenwoordigers lid van de commissie Sociale Zaken en de commissie Defensie. Ze was tevens plaatsvervanger in de commissie voor Financiën en de Begroting, commissie Buitenlandse Zaken en de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven,
 
Ingrid was in Geetbets actief als schepen van jeugd, leefmilieu, landbouw, feestelijkheden, bibliotheek en gelijke kansen van 2007 tot 2012. Bij de jongste verkiezingen behaalde Ingrid met 581 stemmen, de tweede meeste voorkeurstemmen in Geetbets. Echter het CD&V kwam in de oppositie terecht. Bij de provincieraadsverkiezingen wist Ingrid met 4080 een zitje te behalen in de provincieraad. Op 15 december 2012 legde Ingrid de eed af als provincieraadslid.

In 2018 was Ingrid geen kandidaat meer voor de provincieraad. Met 498 voorkeurstemmen werd zij herverkozen voor de gemeenteraad. Vanaf januari 2019 zal zij als CD&V fractieleider zetelen in de gemeenteraad.

In 2019 kreeg zij de titel van Ere-provincieraadslid